V2 STERN

24V Verzija
230 V Verzija
 • DIGITALNA kontrolna jedinica
 • Precizan i siguran rad sa enkoderom
 • Samoučenje vremena otvaranja i zatvaranja
 • Detekcija prepreka
 • Programabilno ubrzanje i usporavanje
 • Meki start 
 • Rad u slučaju nestanka napajanja pomoću rezervne baterije
 • Rad na solarnu energiju
 • Magnetni granični prekidači
 • Programiranje se postiže pomoću 3 programska dugmeta i displeja
 • Utični adapter za modularni radio prijemnik MR2
 • ADI konektor za povezivanje opcionih modula
 • ANALOGNA kontrolna jedinica
 • Ugrađeni prijemnik od 433,92 MHz (kompatibilan samo sa predajnicima serije PHOX)
 • Samoučenje vremena otvaranja i zatvaranja
 • Detekcija prepreka
 • Podešavanja i programiranje pomoću trimera i dip-prekidača
 • Mehanički krajnji prekidači

V2 TORQ

 • Dostupan u kompletima sa vodilicama u pojedinačnim komadima ili u 3 komada po 1 metar
 • Svi kompleti su opremljeni sa 2 PHOX2 predajnika
 • Mogućnost memorisanja do 120 različitih predajnika
 • Montaža grupe motora sa vodilicom se brzo odvija preko 4 vijka i u slučaju problema sa opterećenjem na plafonu, motor je projektovan tako da bude pod uglom od 90° u odnosu na osovinu vođice.
 • Podešavanje i programiranje pomoću trimera i dip prekidača
 • Kontrola treperećeg svjetla s integriranom isprekidanom funkcijom
 • Ulazi za žičane naredbe Start, Stop
 • Dvostruki ulaz za sigurnosne uređaje otvaranja i zatvaranja
 • Mogućnost napajanja 24Vdc pribora
 • Ulaz za eksternu antenu koji se može koristiti za povećanje dometa predajnika
 • Usporavanje otvaranja i zatvaranja pri maloj brzini (prilagodljivo kroz namjensko programiranje)

DEIMOS BT A400

 • Brzina panela kapije –  12 m/min
 • Uslovi okoline -20 ÷ 55 °C
 • Tip graničnog prekidača: Elektromehanički
 • Modul zupčanika: 4
 • Usporavanje: Da
 • Upravljačka jedinica HAMAL
 • Zaključavanje: Mehaničko
 • Napajanje ploče 230 V
 • Poluga za otpuštanje sa ličnim ključem
 • Napon motora 24 V
 • Reakcija na udar D-Track
 • Potrošnja 50 W
 • Max. težina vrata/kapije 400 kg
 • Stepen zaštite IP24

Dodatna oprema

RADIUS LED BT A R1

Trepćuće svjetlo sa ugrađenom antenom za motore sa napajanjem od 24 V.

RADIUS LED BT A R1 W

Trepćuće svjetlo sa ugrađenom antenom za motore sa napajanjem od 24 V. Bijelo trepćuće svjetlo

RADIUS LED BT A R0

Trepćuće svjetlo bez ugrađene antene za motore sa napajanjem od 24 V.

COMPACTA A20-180

Par fotoćelija podesivih 180° horizontalno. Domet od 20 metara. 12-33 VAC/15-35 VDC napajanje

CP

Plastični stalak, 4-modul, poprečni presjek 22 x 22 mm, dužina 1 m, pričvršćen na vijke u utore za pričvršćivanje Maks. nosivost 600 kg.

CVZ

Čelični stalak, 4 modula, poprečni presjek 30 x 12 mm, dužina 1 m, pričvršćen na vijke za pričvršćivanje nosača Maks. nosivost 1000 kg

CVZ-S

Čelični stalak, 4-modul, poprečni presjek 30 x 8 mm, dužina 1 m, pričvršćen na vijke za pričvršćivanje nosača Maks. nosivost 800 kg

MITTO B RCB02 R1

Predajnik sa 2 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V sa 1 baterijom tipa 23 A

SFD

Osnovna ploča za DEIMOS seriju (isporučuje se sa operaterom)

CP

Komplet baterija za hitne slučajeve za Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A

PERLA PROFIL

DC 1600
DC 1602
DC 1605